Breaking News

Toàn Tập Về Nến Nhật, Phần 2: Cách Sử Dụng Nến Nhật Trong Phân Tích Kỹ Thuật


Toàn Tập Về Nến Nhật, Phần 2: Cách Sử Dụng Nến Nhật Trong Phân Tích Kỹ Thuật

Ở phần 1, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm “nến Nhật”. Trong phần 2 này, Exness sẽ giới thiệu với bạn cách ứng dụng tổng quát nến Nhật trong phân tích kỹ thuật.

Sử Dụng Nến Nhật Để Xác Định Xem Bên Mua Hay Bên Bán Đang Chiếm Ưu Thế

Nến Nhật thường được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định bên đang chiếm ưu thế trên thị trường. Nhìn chung, nếu thân của một cây nến càng dài, lực của thị trường tính theo phía của cây nến đó càng mạnh.

  • Một cây nến tăng dài cho ta biết rằng phe mua đã chiếm ưu thế so với phe bán trong thời điểm cây nến hình thành.
  • Ngược lại, một cây nến giảm dài cho ta biết rằng phe bán đã chiếm ưu thế so với phe mua trong thời điểm cây nến đó hình thành.

Để xác định lực thị trường chính xác hơn, bạn có thể so sánh hình dáng của các cây nến với nhau. Dưới đây là một số cách so sánh phổ biến.

So sánh thân nến

Hình dáng của thân nến cho ta biết rất nhiều thông tin về diễn biến thị trường. Một chuỗi các cây nến tăng có thân dài dần báo hiệu rằng lực tăng đang trở nên mạnh hơn.

nến nhật

Ngược lại, một chuỗi các cây nến giảm có thân dài dần báo hiệu rằng lực giảm đang trở nên mạnh hơn.

  nến nhật

Giao dịch forex với Exness

So sánh bấc nến

Bấc nến cũng có thể cho ta biết rất nhiều thông tin về lực thị trường.

Một hoặc một chuỗi các cây nến có bấc dưới dài và bấc trên ngắn ám chỉ rằng phe bán mạnh hơn lúc ban đầu, nhưng cuối cùng đã bị phe mua áp đảo.

nến nhật

nến nhật

Ngược lại, một hoặc một chuỗi các cây nến có bấc trên dài và bấc dưới ngắn báo hiệu rằng phe mua mạnh hơn lúc ban đầu, nhưng cuối cùng đã bị phe bán áp đảo.

nến nhật

Nến Doji

Doji là một mô hình nến có giá đóng và mở cửa bằng nhau. Mô hình nến này cho biết lực của phe mua và phe bán gần như hòa nhau tại thời điểm mô hình đó được hình thành.

nến nhật

Lưu ý quan trọng: khi thực hiện so sánh nến, bạn phải đợi cho một cây nến hình thành hoàn toàn. Đừng vội so sánh một cây nến đang trong quá trình hình thành, bởi hình dáng của cây nến đó có thể thay đổi trong chớp mắt.

Kết Luận

Vậy là bạn đã nắm được cách ứng dụng tổng quát nến Nhật trong phân tích kỹ thuật. Ở phần tiếp theo, Exness sẽ giới thiệu với bạn một số mô hình nến Nhật phổ biến.

No comments